או מלא את הפרטים הבאים:
דיסקרטיות מובטחת
 
חוקר פרטי - חוקרים פרטיים - דגן חקירות

תעודת חוקר פרטי

חוקר פרטי הוא אדם שמוסמך מטעמכם לבצע חקירות אחר אדם מסוים, חברה או ארגון למען גילוי של מידע כזה או אחר. על מנת לבצע את הפעולות הנדרשות בהתאמה לחוק, לפני שאתם מזמינים את שירותיו של חוקר פרטי עליכם לוודא שהוא מחזיק בתעודה המתאימה. בעמוד שלפניכם נסביר על רישיון לביצוע חקירות פרטיות ועל התנאים המקדימים לקבלתו.

מהו רישיון חוקר פרטי

על פי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה שיצא בשנת 1972, חוקר פרטי הוא אדם המחזיק ברישוי המתאים לספק שירותים בתחום זה. משרד הביטחון מקיים ועדה שעוסקת ברישוי של חוקרים פרטיים ושרותי שמירה והיא הסמכות היחידה להענקת רישוי לעסוק בתחום זה. בנוסף, אדם המחזיק ברישיון זה אמור לעסוק בתחום כחלק ממשרד חקירות ולא באופן עצמאי, כפי שמורות התקנות בחוק. רישיון זה למעשה מסדיר את עבודתו של חוקר המבצע חקירות פרטיות ומתאים אותה לחוק הקבוע במדינת ישראל. מטרתו של רישיון זה היא הסדרה לאומית של הנושא, ומניעה של מצבים בהם אנשים לא מוכשרים מבצעים פעולות חקירה באופן פרטי ומסכנים את הזכות לפרטיות של אזרחי מדינת ישראל.

מהם התנאים לקבלת רישיון שכזה?

החוק קובע מספר קריטריונים מרכזיים שעמידה בהן היא תנאי הכרחי לקבלת הרישיון. בין הקריטריונים המאפשרים הגשת בקשה לקבלת תעודת חוקר פרטי ניתן למנות את היותו של המגיש בגיר ובעל 12 שנות לימוד או מקבילה הולמת לכך. בנוסף, עליו לעמוד בכל הבחינות המסמיכות אותו לקבל את הרישיון הנ"ל ובבחינות האתיקה המקצועית המיועדת לחוקרים פרטיים. על מנת לקבל את תעודת הרישוי יש לעבור אחד משני מסלולים. המסלול הראשון דורש מהמבקש להתאמן בחקירות פרטיות אצל חוקר פרטי מוסמך במשרד חקירות מורשה. תקופת האימונים למקרה זה היא של 3 שנים. המסלול השני לקבלת הרישיון המדובר הוא הוכחה של ניסיון מספק והולם המקביל לניסיון של 3 שנים במשרד חקירות, בשירות המדינה או בשירות הולם אחר. זהו מסלול המאפשר בקשה לפטור מתקופת האימונים, בתמורה להוכחת ניסיון בתחום החקירות הפרטיות בשירות הציבורי במשך תקופה מצטברת של שלוש שנים.